10

Nov

2022

學校活動 (2022年12月至2023年2月)

日期 活動名稱
2/12/2022 城門河長跑
3/12/2022 中一入學資訊日
18/12/2022 中六家長日
20/12/2022 聖誕聯歡
21/12/2022-2/2/2023 聖誕及新年假期
4/1/2023-16/1/2023 中一至中五級上學期考試
19/01/2023 聯校專業發展日
20/1/2023-31/1/2023 農曆新年假期
10/2/2023 戶外學習日
19/2/2023 中一至中五家長日
20/2/2023 家長日翌日假期
24/2/2023 中三家長晚會 - 選科講座